UM OKKUR

Hárakademían býður upp á styttingu á námi í hársnyrtiiðn. Hárakademían er framúrskarandi einkarekinn hársnyrtiskóli sem undirbýr nemendur til sveinsprófs í greininni. Skólinn var stofnaður veturinn 2014.

Markmiðin

 • Veita nemendum inngöngu til framúrskarandi menntunar í hársnyrtiiðn sem sniðin er að þörfum þeirra og atvinnulífinu.
 • Að aðstæður og aðbúnaður sé fyrsta flokks og til fyrirmyndar.
 • Að virkja nemendur á jákvæðan og uppbyggilegan hátt bæði í skóla og heima fyrir.
 • Að kenna nemendum góða þekkingu og verk-kunnáttu í hársnyrtiiðn á 12 mánuðum.
 • Nemendur Hárakademíunnar verða tilbúnir til sveinsprófs sem og vinnu út á gólfi að námi loknu.
 • Að útskrifa framúrskarandi fagfólk.

Nýjung við námið í Hárakademíunni

 • Hárakademían útvegar öllum sínum nemendum námssamning við hársnyrtistofu.
 • Fyrir afhendingu burtfaraskírteinis úr Hárakademíunni þarf viðkomandi að hafa farið í gegnum sveinspróf.
 • Afgreiðsla með sölu á hárvörum fyrir viðskiptavini og almenning þar sem nemendur læra að selja vörur sem telst vera mikilvægur þáttur í rekstri á hársnyrtistofu.
 • Námið er kennt af framúrskarandi fagfólki sem er enn að vinna á gólfi og heldur sér ferskum í faginu.
 • Styttra nám, tekur 12 mánuði í Hárakademíunni og námssamningur á stofu er einnig styttur í samræmi við námið í skólanum og tekur 52 vikur.
 • Hárakademían kennir Hársnyrtinám til sveinsprófs og kennir hluta af náminu á svokölluðu “opnum dögum” sem metnir eru til samnings.
 • Nemendur Hárakademíunnar safna sér sínum eigin viðskiptavinahópi yfir árið.
 • Hárakademían þjálfar nemendur sína að vinna með lifandi módel stóran hluta af náminu.

Hársnyrtiiðn

Hársnyrtiiðn er þjónustustarf. Starfið er mjög krefjandi og er útfært í nánum tengslum við viðskiptavininn. Ráðgjöf um persónulegt útlit er stór hluti starfsins og krefst það listræns innsæis fagmannsins. Hársnyrtir þarf að búa yfir þekkingu á herra- og dömuformum, litun, liðun og hafa til að bera þekkingu á tísku og tíðaranda hverju sinni svo handverkið njóti sín sem best. Hársnyrtiiðn er samspil listrænnar sköpunar, faglegrar þekkingar, sem aflað er með námi í Hárakademíunni, og starfsþjálfunar á vinnustað.

Aðstaðan

Hárakademían er búin öllum bestu tækjum og búnaði sem völ er á. Kennslustofa fyrir bóklegt nám og stórt opið rými sem heldur utan um verklega kennslu sem líkir eftir hársnyrtistofu eins og þær gerast í dag. Hárakademían verður einnig notuð til námskeiða fyrir fagfólk í stéttinni.

Gjaldskrá og LÍN

Námið í Hárakademíunni tekur 12 mánuði. Skólagjaldið er 1.970.000 kr. sem skiptist í fjórar greiðslur og þar af er staðfestingargjald 170.000 kr. Innifalið í skólagjaldinu er allt námsefni, tæki og tól til verklegrar kennslu.

Nánari útlistun skólagjalds:
Staðfestingargjald 170.000 kr.
1.önnin 600.000 kr.
2.önnin 600.000 kr.
3.önnin 600.000 kr.

Farið er í námsferð erlendis og er fargald og námskeið innifalið.

Námið er lánshæft hjá LÍN.

Gjalddagar skólagjalda og útborgun lána hjá LÍN eru ekki alltaf alveg á sama tíma og hafa nemendur  þá sótt um tímabundna fyrirgreiðslu hjá sínum viðskiptabanka.
Hámarks lán frá LÍN vegna skólagjalda er 1.170.000 kr. Mismuninn þurfa nemendur að fjármagna sjálfir.

Jöfnunarstyrkur

Einnig er hægt að sækja um jöfnunarstyrk hjá LÍN ef þú sækir nám fjarri lögheimili og fjölskyldu. Kynntu þér reglur um námsstyrki og leiðbeiningar um skráningu á LÍN.

Hárakademían býður nemendum upp á greiðslukortalán & pei.is fyrir 3.önninni, til allt að 36 mánaða með vöxtum.

Samstarfsaðilar

NÁMIÐ

Uppbygging náms og inntökuskilyrði

Hárakademían býður uppá nám í hársnyrtiiðn til undirbúnings fyrir sveinspróf. Námið er lotunám og er hver áfangi kenndur í fjögrra vikna lotum eftir fjölda eininga. Námið í skólanum tekur 12 mánuði, sem skiptist á þrjár annir og er hver önn að jafnaði 15 vikur. Kennt er alla virka daga og er mætingarskylda 90% yfir skólaárið. Eftir 3. önnina fara nemendur á námssamning á hársnyrtistofu í 1 ár/ 52 vikur  og sér Hárakademían í samstarfi við nemendur um að koma þeim á námssamning. Að loknum námssamning á hársnyrtistofu fara nemendur Hárakademíunnar í sveinspróf. Hér má sjá Námskrá Hárakademíunnar. Námið er kennt á Íslensku.

Eftir útskrift úr sveinsprófi í hársnyrtiðn, geta nemendur innritast í meistaranám og/eða haldið áfram námi til stúdentsprófs í framhaldsskólum.

 

Inntökuskilyrði

Nemendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri og hafa lokið neðangreindum almennum greinum og almennum sérgreinum í framhaldsskóla. Hér má sjá Inntökuskilyrði eins og eru í framhaldsskólum í dag.

Allir umsækjendur í Hárakademíuna koma í viðtal hjá skólastjóra áður en umsókn er samþykkt. Skólastjóri veitir umsækjendum sínum ráðgjöf og aðstoð ef einhverjum skylduáföngum í almennum greinum er ekki þegar lokið.

FÓLKIÐ

Við erum Hárakademían

Í Hárakademíunni starfa faglærðir meistarar og sveinar sem hafa margra ára reynslu í faginu. Þeir hafa allir mikla þekkingu og reynslu erlendis frá t.a.m Toni&Guy, AVEDA og Vidal sasson. Hárakademían mun einnig fá fjölda af gesta leiðbeinendum til kennslu.

Harpa Ómarsdóttir22070247_10214581686121968_1535569049_o

Eigandi Hárakademíunnar & Blondie, skólastjóri & kennari við Hárakademíuna.

Harpa útskrifaðist sem hársnyrtimeistari haustið 2004. Starfaði hjá TONI&GUY á Íslandi sem Technical Director eða litafræðingur og litahönnuður frá tony&guy academy of London. Er með kennsluréttindi & mikla reynslu & þekkingu á að kenna fagfólki á Íslandi. Harpa lauk námi í framhaldskóla kennsluréttindum í júní 2014. Harpa er einnig Label.m Ambassador hjá Tony&Guy London.

Lena Magnúsdóttir

Hársnyrtimeistari & kennari við Hárakademíuna.

Lena útskrifaðist í desember árið 2011, lauk síðan meistaranámi í desember 2018. Lena er búinn að vera í sveinsprófsnefnd síðan 2014 og starfar sem hársnyrtimeistari á Blondie, Mörkinni 1.


Eydís María Guðmundsdóttir

Hársnyrtimeistari & kennari við Hárakademíuna.

Eydís útskrifaðist í desember árið 2011, lauk meistaranámi vorið 2014. Eydís starfar sem hársnyrtimeistari á Blondie, Mörkinni 1.

Katrín Ósk Guðlaugsdóttir22050647_10214581638800785_537816202_o

Hársnyrtimeistari & kennari við Hárakademíunna.

Katrín lauk kennslufræði iðnmeistara vorið 2014.

Bryndís Jóna Sigurðardóttir22053375_10214581567599005_1649480958_n

Hársnyrtimeistari & kennari við Hárakademíuna

Bryndís útskrifaðist 2004. Kláraði meistarann 2005 og einnig stúdentspróf. Fékk kennsluréttindin 2014.

Aldís Eva Ágústsdóttir22050881_10214581638720783_777140294_o

Hársnyrtimeistari, skrifstofustjóri & leiðbeinandi við Hárakademíuna. 

Aldís útskrifaðist í desember árið 2011, árið eftir kláraði hún meistarann. Aldís starfar sem hársnyrtimeistari á Blondie, Mörkinni 1.

Heba Helgadóttir

Hársnyrtimeistari & kennari við Hárakademíuna. 

Heba starfar sem Hársnyrtimeistari á Senter

Baldur GylfasonBaldur Rafn Gylfason Eigandi bpro label.m á íslandi

Hársnyrtimeistari & eigandi bPro heildverslun.

bPro flytur inn hágæðavörurnar Label.m, HH Simonsen & Davines. Baldur hefur unnið sem hársnyrtimeistari síðan 1999 og rak mojo/monroe í mörg ár.

HAFA SAMBAND

Fyrirspurnir

Allar nánari upplýsingar um inntökuskilyrði og umsóknarferli ásamt upplýsingum um skráningar- og skólagjöld fást með að senda tölvupóst á harakademian@harakademian.is

Sækja um skólavist

Til að sækja um skólavist þarf að fylla út eyðublaðið hér: UMSÓKN FYRIR HAUSTIÐ 2020 og senda útfyllt á netfangið: harakademian@harakademian.is

Hárakademían                        Mörkinni 1                S.571-2279                            Viðurkenning